Kvarnens Biodling

Biodling med andelar


Nu kan du vara med och hjälpa våra bin genom en andel i bisamhället på våran gård i Åryd.

Ett bisamhälle delas i 10 andelar och honungsskörden delas mellan andelsägarna.

En genomsnittlig skörd är 20 – 40 kg per bisamhälle, vilket motsvarar 2-4 kg honung per andel beroende på hur sommaren har varit.Är ni intresserade över att köpa en andel i en av våra

bi-kupor ?  Varje andel kostar 650:-/säsong.


Bi-odlaren Nicklas förpackar honungen och vi informerar när den är färdig att hämtas.Bikuporna kommer vara belägna bredvid vår odling på gården, med fri tillgång till alla våra snittblommor, grönsaker och skogen bredvid. Bina hjälper till att pollinera våra grönsaksplator, vilket i sin tur ger mer grönsaker och honung.
Ett hållbart kretslopp helt enkelt!


Som andelsägare bidrar du :


* en större mångfald pollinerande insekter.
* ett grönare landskap.
* förbättring av vårt ekosystem.
* att rädda bina.
* större frukt- och grönsaksskördar.

För mer info och bokning:

Prata med oss i butiken alt.

Mail: kvarnensgardsbod@gmail.com

Tel: 0707616354